KVH

KVH hranoly jsou nejčastěji vyráběna ze smrkového řeziva, které se vysuší na vlhkost 15% s 3% tolerancí a po té se ohobluje na požadovaný rozměr. Z takto připravených hranolů je nutné odstranit vady - místa po vypadlých sucích, rozpraskané části hranolu a jiné, aby výrobek splňoval předepsanou normovanou kvalitu.

Na části hranolů, které již nepřípustné vady neobsahují, jsou z čela vyfrézované zubové spoje, tzv.cinky, do kterých je naneseno lepidlo a do nichž, jsou jednotlivé kusy k sobě tlakem slepeny.

Tento postup je příčinou vzniku vysušeného , hoblovaného hranolu o vysoké jakosti v délkách, jenž nejsou omezeny délkou kulatiny. Nejčastěji se vyrábí KVH hranoly o délkách 13m, kvůli snažšímu transportu.

 

Konstrukční a pohledová kvalita

Volba konstrukční nebo pohledové kvality nemá vliv na pevnost materiálu. Jediným rozdílem je vizuální stránka KVH hranolu.

    - Konstrukční (průmyslová) kvalita se může projevit např. zamodráním, nebo drobnou vadou, jenž neovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu.

    - Pohledová kvalita je nejčastěji využívaná u viditelných konstrukcí, jako jsou např. přiznané stropní trámy, vazba krovu, ...

Jelikož se v obou případech stále jedná o vysušené a hoblované hranoly se stejnými pevnostními vlastnostmi pevně danými normami, je možné i u viditelných částí konstrukcí použít konstrukční kvalitu řeziva.

Pevnostní třída je u KVH hranolů nejčastěji C 24 (charakteristický pevnost v ohybu = 24 MPa).

 

VÝHODY

- Vysušený materiál - během sušený vysokou teplotou je sterilizován od eventuélních zárodků biotických škůdců. Pokud budou prvky správně zabudovány, není nutné jejich ošetření proti hmyzu a dřevokazným houbám. 

- Tvarová stálost -z důvodů nižší vlhkosti po osazení do konstrukce podléhají méně kontrukčním změnám.

- Stejná tloušťka i šířka po celé délce - nutné pro dokonalou rovinnost stěn dřevostaveb, aby nedošlo k jejich vyboulení po opláštění velkoplošným materiálem.

- Délka - nejčastěji do 13m (transport), výrobci jsou ovšem schopni dodat i délky přesahující 20m

- Hmotnost - díky suchému stavu nižší, umožňuje transport většího objemu najednou.

- Pohledovost - hranoly jsou hoblované a mají sražené hrany. Stačí jen přebrousit a opatřit povrchovou úpravu.

 

 

Cena za KVH hranoly je díky přidané hodnotě materiálu větší než cena běžného řeziva z pily. Ovšem pouze do doby, než by jste se rozhodli běžné řezivo vysušit, ohoblovat, neboť v tu chvíli by cena za takto upravené hranoly nabyla vyšší hodnoty než za KVH.