Opravy a impregnace krovů

 

Mnohé krovy jsou ve stavu, kdy mohou ještě léta sloužit svému účelu, potřebují jen částečné opravy. 
 
V případě potřeby zajišťujeme odborné posouzení statiky, biotický průzkum dřevěných stavebních konstrukcí, následně navrhneme způsob sanace napadených částí konstrukcí.
 
Provádíme sanační práce, výměny poškozených části (vyřezání a doplnění), dodatečné výstuhy, dočasné podpory konstrukcí, impregnaci konstrukce v krytických místech, atp.